Göteborg 040731

Sedan AWS14 har Vacuum och EntrAnt fått nya frontplåtar, dom gamla var rivna av spinners. Vacuums pump fungerar fortfarande inte.
Kanonkulan är en ny robot i fjäderviktsklassen (12kg). Den har två stora hjul och en kil men inget vapen. 

Myrvikt


Fyra ants deltog. Vi deltog med Entrant och Vacuum, Team Final Solution med Antonov och Team JAG med Flippt!.

Däckinsamling
Flippt! vs Antonov.avi Antonov har väldigt stor svängradie.
Vacuum vs Antonov.avi Antonov blir störd av vår sändare.
Flippt! vs Vacuum.avi
Flippt vann, Vacuum kom 2:a och Antonov 3:a EntrAnt var inte med.

Manöverprov
Entrant.avi
Flippt!.avi
Vacuum vann, EntrAnt kom 2:a och Flippt! 3:a. Antonov var inte med.

Kamp
EntrAnt vs Antonov.avi  Antonov blir störd av vår sändare. EntrAnts lagade flipparm höll inte utan gick sönder.
Vacuum vs Flippt!.  Flippt! vann.
Flippt! vs Antonov.avi
Vacuum vs Antonov.avi
Flippt! vs EntrAnt.avi
Flippt! vann, Vacuum och EntrAnt delad 2:a och Antonov 3:a.

Efter tävlingen körde vi några matcher:
Flippt! vs Antonov 2.avi
Flippt! vs Vacuum 2.avi
Flippt! vs EntrAnt 2.avi
Flippt! vs EntrAnt 3.avi
Flippt! vs EntrAnt 4.avi
Flippt! vs EntrAnt 5.avi
Flippt! vs EntrAnt 6.avi
Flippt! vs EntrAnt 7.avi
Flippt! väder sig rätt.avi


Tungvikt

Team Ground Control som arrangerade tävlingen hade byggt en fin 16-kantig HW/FW arena i trä med en stålwire om. Utanför träväggen fanns lånade däck och stålstängsel.


Två tungviktare deltog. Team Ground Control med Rawbot och Team Final Solution med Silverbullet.


Manöverprov
Rawbot.avi  Rawbot går i mål.
Silverbullet.avi
Rawbot vann manoverprov.

Däckinsamling
däckinsamling.avi
däckinsamling 2.avi
Rawbot vann däckinsamlingen.

Kamp
kamp.avi
kamp 2.avi
kamp 3.avi
kamp 4.avi
kamp 5.avi
Silverbullet vann tungviktskampen då Rawbot fick problem att röra sig. Vi tror att det var ena motordrivningen.


Fjädervikt


Bara vi deltog i fjäderviktsklassen med Kanonkulan. När vi kört ca 5m började ena hjulet slira kring hjulaxeln. Det resulterade i att Kanonkulan bara kunde svänga åt ett håll. Annars hade vi kunnat deltagit i tungviktarnas manöverprov och däckinsamling.

Kanonkulan.avi  Kanonkulan drar en repa.