Servokugghjulstabell

M=Modul=Kuggstorlek. För att två kugghjul ska passa ihop skall de ha samma modul.
n=Antal kuggar på ett kugghjul.
d=kugghjulets diameter i mm.


Modul formeln:

Mät diametern och räkna kuggarna på ett kugghjul så kan modulen räknas ut:

Kugghjulets diameter d och antalet kuggar n är känt, modulen är M=d/(n+2).

Diametern finns ej i tabellen men kan ränknas ut:

Antalet kuggar n och modulen M är känt, kugghjulets diameter är d=(n+2)*M.

Slutligen är n utbrutet, så har vi alla varianter på formeln:

Kugghjulets diameter d och modulen M är känt, antalet kuggar är n=(d/M)-2.


Tabellförklaringar:


En dubbelpinjong. Pinjong = Litet kugghjul.


Så är pinjongerna nummererade i tabellen. Från motorn till utaxeln. (Servot är en Graupner C512).

Röda kolumner för lilla hjulet (hjul 1) och blå kolumner för stora hjulet (hjul 2) i en dubbelpinjong. En rad per Pinjong alt. dubbelpinjong.

            Axel Tjocklek2 Tjocklek1  
Pinjong sats Servo Pinjong n2 M2 n1 M1 (mm) (mm) (mm) Kommentar
                   
Futaba FUTABA S3003/4 Motor     ? 0.25        
Y-AS3206   Dubbel 1 62 0.25 10 0.3 1.6 1.00 1.45  
  Dubbel 2 50 0.3 10 0.4 1.6 0.95 3.05 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 35 0.4 16 0.4 1.6 1.80 4.30  
  Utaxel 41 0.4       3.45   Helt varv
                   
JP SAS2GSP Supertec Mini 3002 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 52 0.2 11 0.25 1.6 0.75 1.90  
  Dubbel 2 46 0.25 10 0.25 1.2 1.40 1.75 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 47 0.25 11 0.35 1.5 1.25 3.25  
  Utaxel 38 0.35     2.4 2.65   Helt varv
                   
JP SASPGSP Supertec Pico Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 34 0.2 8 0.25 1.0 1.05 1.75  
  Dubbel 2 32 0.25 9 0.25 1.2 1.00 1.60  
  Dubbel 3 32 0.25 8 0.3 1.2 1.30 2.05  
  Dubbel 4 26 0.3 8 0.35 1.2 1.65 3.50  
  Utaxel 21 0.35     1.1 3.20   Helt varv
                   
Hitec PN 56355 HS 50 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 45 0.2 12 0.2 1.0 0.70 1.40  
  Dubbel 2 47 0.2 8 0.3 1.4 1.05 1.85  
  Dubbel 3 32 0.3 8 0.3 1.0 1.25 2.50  
  Utaxel 32 0.3     1.4 2.05   Helt varv
                   
Hitec PN 55001 HS 55 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 20 0.2 10 0.2 1.0 0.60 1.40  
  Dubbel 2 48 0.2 12 0.2 1.2 0.80 1.45  
  Dubbel 3 48 0.2 8 0.3 1.4 1.00 1.75  
  Dubbel 4 32 0.3 9 0.3 1.2 1.20 3.70  
  Utaxel 31 0.3     1.4 3.10   Helt varv
                   
Hitec PN 56324 HS-101/80 Motor     ? 0.25        
  Dubbel 1 18 0.25 10 0.25 1.1 1.00 1.25  
  Dubbel 2 42 0.25 10 0.25 1.0 1.05 1.70  
  Dubbel 3 42 0.25 10 0.25 1.4 1.30 2.30  
  Dubbel 4 42 0.25 12 0.3 1.0 1.85 3.45  
  Utaxel 31 0.3     1.3 2.85   16 kuggar 1mm tjocklek
                   
Hitec PN 56365 HS-85BB Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 28 0.2 10 0.2 1.0 1.05 1.85  
  Dubbel 2 38 0.2 10 0.2 1.0 1.25 2.60 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 38 0.2 12 0.25 1.0 1.50 3.70  
  Dubbel 4 36 0.25 12 0.3 1.4 3.00 6.00  
  Utaxel 32 0.3       5.55   Helt varv
                   
Hitec PN 56341 HS-205BB/225 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 56 0.2 12 0.2 1.2 0.90 2.30  
  Dubbel 2 56 0.2 10 0.3 1.2 1.40 3.40 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 36 0.3 10 0.4 1.2 2.25 4.90  
  Utaxel 34 0.4       4.05   Helt varv
                   
Ingen ettikett W-060 & W-084 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 34 0.2 6 0.25 1.0 1.00 1.90  
  Dubbel 2 32 0.25 9 0.25 1.2 1.25 1.85  
  Dubbel 3 32 0.25 10 0.25 1.4 1.40 1.95  
  Dubbel 4 31 0.25 8 0.35 1.2 1.60 3.30  
  Utaxel 21 0.35     1.3 3.20   Helt varv
                   
Ingen ettikett W-150 Motor     ? 0.2        
  Dubbel 1 53 0.2 10 0.25 1.2 1.40 1.75  
  Dubbel 2 44 0.25 11 0.25 1.4 1.30 2.40  
  Dubbel 3 43 0.25 10 0.3 1.2 1.95 4.15  
  Utaxel 34 0.3     1.3 3.45   Halvt varv (17 kuggar)
                   
Hitec PN 56403 HS-81 Motor       0.2        
  Dubbel 1 52 0.2 12 0.2 1.0 1.00 2.05  
  Dubbel 2 52 0.2 10 0.3 1.4 1.40 2.75  
  Dubbel 3 33 0.3 12 0.3 1.0 2.00 4.60  
  Utaxel 31 0.3     1.3 3.45   16 kuggar 1.4mm tjocklek
                   
JP SASNGSP Supertec Naro, Motor     9 0.2        
Naro HP, Naro Plus, Dubbel 1 48 0.2 10 0.25 1.2 1.30 1.85  
Naro Pro, Naro Max, Dubbel 2 38 0.25 8 0.3 1.4 1.55 2.55  
& Graupner C241 Dubbel 3 32 0.3 8 0.3 1.2 2.05 4.20  
  Utaxel 32 0.3     1.3 3.55   Helt varv
                   
Ripmax Pipmax SD200 Motor     9 0.2 1.0     Plast pinjong
P-SD200GS   Dubbel 1 38 0.2 10 0.25 1.0   1.45 Invändig kuggning på stora hjulet
  Dubbel 2 31 0.25 10 0.25 1.0 0.85 1.85  
  Dubbel 3 29 0.25 10 0.25 1.0 0.95 3.50  
  Dubbel 4 28 0.25 12 0.3 1.0 2.60 4.70  
  Utaxel 32 0.3       4.25   Helt varv
                   
Hitec HS 81MG Motor     8 0.2        
  Dubbel 1 52 0.2 12 0.2        
  Dubbel 2 52 0.2 10 0.3        
  Dubbel 3 33 0.3 12 0.3        
  Utaxel 31 0.3           Halvt varv (15.5 kuggar)
                   
GWS S09/GS Supertec S09CL Motor     13 0.3        
  Dubbel 1 48 0.3 10 0.3 1.6 1.55 1.90  
  Dubbel 2 50 0.3 10 0.4 1.6 1.65 2.65 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 35 0.4 11 0.5 1.6 2.60 5.30  
  Utaxel 33 0.5       4.60   Helt varv
                   
Graupner C512 Motor     10 0.25 1.5?      
  Dubbel 1 62 0.25 10 0.3 1.6 1.30 1.65  
  Dubbel 2 50 0.3 10 0.4 1.6 1.10 3.30  
  Dubbel 3 35 0.4 16 0.4 1.6 1.80 4.00  
  Utaxel 40 0.4       3.45   Helt varv
                   
Saturn S54 Motor     7 0.2 .6?     Plast pinjong
  Dubbel 1 28 0.2 6 0.2 0.5 0.70 2.15  
  Dubbel 2 30 0.2 6 0.3 0.8 0.85 2.05  
  Dubbel 3 20 0.3 7 0.3 1.2 1.00 1.85  
  Dubbel 4 18 0.3 6 0.4 0.8 1.50 2.85  
  Utaxel 16 0.4     1.2 2.40   Helt varv
                   
Ingen ettikett Waypoint W-150MG Motor     10 0.2 1.0      
  Dubbel 1 53 0.2 10 0.25 1.2     Plast
  Dubbel 2 44 0.25 11 0.25        
  Dubbel 3 43 0.25 10 0.3 1.2      
  Utaxel 36 0.3       3.40   18 kuggar 1.75mm tjocklek
                   
Jamara XF-Mini JR Motor     10 0.3 1.5     GWS MINI/L BB 1?mm axel
GWS MINI/L BB Dubbel 1 52 0.3 12 0.3 1.6 1.20 1.60  
  Dubbel 2 52 0.3 10 0.4 2.0 1.15 2.20  
  Dubbel 3 38 0.4 12 0.4 1.6 2.10 5.45  
  Utaxel 36 0.4     2.0 4.60   Helt varv
                   
Ingen ettikett Airmedia NMS140P Motor     10 0.25        
Airmedia NMS140M Dubbel 1 28 0.25 10 0.25 1.2 0.85 1.25  
Airmedia NMS160P Dubbel 2 38 0.25 10 0.25 1.2 0.85 1.25  
Airmedia NMS160M Dubbel 3 38 0.25 10 0.25 1.2 1.00 2.00  
  Dubbel 4 36 0.25 12 0.3 1.2 1.50 2.50  
  Utaxel 28 0.3     1.3 2.45   Helt varv
                   
Ingen ettikett Airmedia NMS180P Motor     11 0.25 1.0?      
  Dubbel 1 18 0.25 10 0.25 1.2 0.60 1.15  
  Dubbel 2 42 0.25 10 0.25 1.0 0.80 1.60  
  Dubbel 3 42 0.25 10 0.25 1.4 1.00 2.25  
  Dubbel 4 42 0.25 12 0.3 1.0 1.80 2.90  
  Utaxel 32 0.3     1.4 2.80   Halvt varv (16 kuggar)
                   
Ingen ettikett Airmedia NMS200P Motor     10 0.2 1.0?      
Airmedia NMS200M Dubbel 1 53 0.2 12 0.2 1.2 0.80 1.65  
  Dubbel 2 51 0.2 9 0.3 1.2 1.20 2.50 Stora hjulet trumformat
  Dubbel 3 33 0.3 11 0.4 1.2 1.60 2.6P/3M  
  Utaxel 32 0.4     2.1 4P/3.75M   Helt varv